Make your own free website on Tripod.com
กิจกรรมลอยกระทงวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2544 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก

การแสดงรำมโนราห์ในพิธีเปิดงานลอยกระทงปี 44
โดยนักศึกษา ปวส.1 การตลาด สวยงามอ่อนช้อย สมกับเป็นวัฒนธรรมของถิ่นใต้
นักศึกษาที่เข้าประกวดนางนพมาศ
ในงานลอยกระทงวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาปี 2544 มีจำนวนถึง 31 คน
ผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้าย
ในการประกวดนางนพมาศและ MR. College Man
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาประจำปี 2544
ผู้ชมให้ความสนใจเข้าชมงานอย่างล้นหลาม เต็มพื้นที่หอประชุม
เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นงานประเพณีในปีที่ 3
โดยเริ่มจัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2542